Sponsors
 

Zoals zoveel verenigingen heeft ook Canto weinig financiële middelen om concerten te geven. Wij zijn dan ook zeer blij met elke gift of donatie die het ons mogelijk maakt te kunnen optreden. Want dat is toch ons uiteindelijke doel: zingen en anderen daarmee blij maken.

Wilt u donateur worden of op een andere manier een schenking doen dan kunt u contact opnemen met Margreeth van Dijk, e-mail: marvd@xs4all.nl
Overmaken mag ook op bankrekening nummer NL16RABO 3574 28277 tnv Canto. Sponsors die ons al ondersteunen:

Canto leden zorgen zelf ook voor de nodige financien, onder andere door mee te doen met de Rabo spnsorfietstocht. Op 6 juni 2015 waren we ook weer van de partij. Wat hadden we een mooi weer!

 

     

Inloggen Powered by ESVUB - Cookie Beleid - Privacy Verklaring